Sponsorbeleid HC Kromme Rijn 
Inleiding
Sponsoring is voor HC Kromme Rijn een onmisbare bron voor het voortbestaan en ontwikkeling van de club. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring zijn essentieel om de sportieve doelen te realiseren, de clubaccommodatie te onderhouden, hockeymaterialen aan te schaffen en verdere activiteiten te ontplooien. Uiteindelijk draagt dit bij aan een levendige hockeyclub binnen de Bunnikse gemeenschap.

Uw sponsorbijdrage is een meerjarige samenwerking waarbij van beide zijden concrete doelen worden gesteld. Denk hierbij aan aanwezigheid tijdens evenementen of acties online of bij de club. Hiermee worden de sponsoren ook een onderdeel van onze club. 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij sponsoren een interessant platform kunnen bieden. HC Kromme Rijn heeft heeft zich naast actieve sportclub ook tot een ontmoetingsplaats ontwikkeld en is zo een bindende kracht in Bunnik geworden.

Het sponsorbeleid beoogt dus een samenwerking waarbij zowel u, als HC Kromme Rijn voordeel behalen. Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Meer met u doen, dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of -indien mogelijk- ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u bepaalde privileges. Hieraan koppelen wij tegenprestaties die u van ons mag verwachten.

Ook organiseren wij minimaal 1 keer per jaar een sponsorbijeenkomst om u ook onderling als sponsoren kennis en ervaring te laten uitwisselen en ook te netwerken.
 
Feiten 
HC Kromme Rijn is een jonge, maar sterk groeiende hockeyclub. Iedere week komen vele sporters, toeschouwers, ouders, vrijwilligers en ander geïnteresseerde bij de hockeyclub. 
 • Aantal leden:+ 500
 • Bezoekers: ruim 500 per week
 • Teams: + 35
 • Toeschouwers: +/- 200 per week

Sponsormogelijkheden
Binnen HC Kromme Rijn zijn er verschillende sponsormogelijkheden, waaronder;
 • Hoofdsponsor
 • Shirtsponsor leden en/of keepers
 • Bord sponsor
 • Entreebord parkeerplaats sponsor
 • Banner website sponsor
 • Donateur
 • Team sponsor*

Voor hoofdsponsor en shirtsponsor geldt een minimale periode van 5 jaar, gelijklopende met ons kledingcontract. Alle andere vormen hebben ook een optie voor 3 jaar.

*Indien u een team wil sponsoren dan vragen wij u eerst het ontwerp ter goedkeuring aan de club en sponsorcommissie voor te leggen, dit om de uniformiteit op de club te waarborgen. U kunt in dit geval uw ontwerp e-mailen naar ons.
 
Contact
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen ? Neem dan contact op met de sponsorcommissie: [email protected] 

Cor Kool, Reinco Huisman en Thalco van der Linden

 

 
Hoofdsponsor
Sponsoren