Over HC Kromme Rijn 
HC Kromme Rijn, de breedteclub voor iedereen!

Hockeyclub Kromme Rijn is een gezellige Bunnikse vereniging, waar hockeyplezier centraal staat. Met 500 leden heeft de club een waardevolle plek in de Bunnikse samenleving gekregen.  De komende jaren willen we ons via de onderstaande vier pijlers verder ontwikkelen.

Gecontroleerde ontwikkeling
Onze vereniging is de afgelopen jaren in hoog tempo gegroeid. Om ook de komende jaren kwaliteit en plezier aan onze leden te kunnen blijven bieden en de fijne sfeer bij de club te behouden, is het essentieel dat de club zich gecontroleerd verder ontwikkelt. In deze pijler werken we aan een gebalanceerde opbouw van ons ledenbestand, een sterke organisatie en aan de doorontwikkeling van onze accommodatie.

Topprestaties op ieder(s) niveau
We willen iedereen de kans bieden om het beste uit zichzelf te halen op het gewenste niveau. Dat betekent dat hockeyers zich individueel kunnen ontwikkelen terwijl we een teamcultuur creëren waarin hockeyplezier centraal staat. Ieder team en iedere speler presteert zo optimaal op zijn of haar eigen niveau. We werken in deze pijler aan het technisch ontwikkelplan, waarin spelers, trainers en coaches volgens een herkenbare lijn worden opgeleid. HC Kromme Rijn biedt hockey voor de hele vereniging het hele jaar door, met een veldseizoen en een zaalseizoen.

Gezonde vereniging
Bij een sportclub staat gezondheid vanzelfsprekend centraal. HC Kromme Rijn wil een gezonde vereniging zijn in alle facetten. Deze pijler heeft zijn uitwerking in gezond sporten (denk aan blessurepreventie), oog voor de mentale en fysieke ontwikkeling van jeugdige sporters, gezonde voeding in het clubhuis, een rookvrij sportcomplex, maar ook een duurzaam gezonde financiële huishouding. Ook sportiviteit en respect vormen een belangrijke basis voor de gezonde cultuur binnen onze club.

Verbinding en verbondenheid
Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als de leden zich verbonden voelen met elkaar. Cruciaal in deze pijler is het versterken van de betrokkenheid van leden, ouders en vrijwilligers. Binding van oudere jeugdleden en de verbinding tussen jeugd en senioren krijgen daarin bijzondere aandacht. HC Kromme Rijn wil een verbindende rol in de samenleving vervullen, vanuit de verantwoordelijkheid voor sport als bindmiddel van de maatschappij. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de andere Bunnikse verenigingen en organisaties.

 
Hoofdsponsor
Sponsoren