Arbitrage HC Kromme Rijn 
Welkom op de arbitragepagina van HCKR. Deze pagina is in de eerste plaats bedoeld voor de spelbegeleiders en scheidsrechters van onze club.

Waar vind ik de spelregels voor veld- en zaalhockey?
Omdat de spelreglementen voor veld en zaal elk jaar opnieuw wordt vastgesteld en de hockeybond zelf ook briefings maakt voor spelbegeleiders en clubscheidsrechters verwijzen we je graag door naar de website van de hockeybond. De spelreglementen veld en zaal en andere nuttige info zoals briefings en filmpjes rond fluiten op de club, is te vinden op de pagina ‘alles over de spelregels’. Ook de spelregels jongste jeugd (F, E6 en E8) en nuttige tips en info rond spelbegeleiding bij
jongste jeugd zijn daar te vinden!

Deze pagina van de bond is onmisbaar voor jou als spelbegeleider of scheidsrechter. We hopen dan ook dat je je via deze informatie goed voorbereid voor het begeleiden of fluiten van wedstrijden. Zijn bepaalde spelregels jou niet duidelijk? Stel je vraag dan via [email protected]

Spelbegeleiding bij HC Kromme Rijn
De spelbegeleiding bij onze club wordt verzorgd door de ouders van de kinderen in het team. Bij voorkeur bij toerbeurt. We zien graag dat alle ouders hierin mee rouleren zodat ook alle ouders zich verplicht verdiepen in de spelregels en het spelletje steeds beter gaan begrijpen. Starten bij de spelbegeleiding zorgt bovendien voor een vlotte instroom naar het fluiten van de elftallen in de jaren daarna! Spelregels jongste jeugd zijn te vinden op de webpagina ‘alles over de spelregels’ van de hockeybond. 

Arbitrage bij HC Kromme Rijn
Zaterdag - De arbitrage van wedstrijden van elftallen op zaterdag wordt verzorgd door de ouders van het betreffende team. Het is daarom van belang dat voldoende ouders per team over een scheidsrechterkaart beschikken. Voor elke competitiewedstrijd van een jeugdelftal (ABCD) is het team zelf verantwoordelijk voor het hebben van voldoende ouders met een scheidsrechterkaart én voor het opstellen van twee scheidsrechters. De arbitragecommissie faciliteert dit door het aanwijzen van ouders/scheidsrechters bij toerbeurt. Ook jeugdspelers met een kaart, die gemotiveerd zijn om te fluiten, worden door de arbitragecommissie bij jeugdwedstrijden ingepland. AB-jeugd fluit daarbij in principe alleen CD-jeugd, tenzij naar oordeel van de arbitragecommissie door jeugd ook hogere teams gefloten kunnen worden.
Als een scheidsrechter die is ingedeeld om te fluiten onverhoopt toch niet kan, dan blijft het de verantwoordelijkheid van het team om op zaterdag twee scheidsrechters te hebben. Dat kan binnen het team zelf of erbuiten: na inloggen in LISA is onder ‘documenten’ een lijst te vinden van actieve scheidsrechters die hiervoor kunnen worden benaderd. Vervanging van scheidsrechters moet altijd worden doorgegeven aan de arbitragecommissie via [email protected]

Zondag - Op zondag fluiten de teams elkaar. De arbitragecommissie geeft aan welk team een andere team fluit. De aanvoerder is vervolgens verantwoordelijk voor het aanwijzen van scheidsrechters van een geschikt niveau. 

Oefenwedstrijden - Voor alle overige wedstrijden (oefenwedstrijden, toernooien) zijn de organiserende teams zelf verantwoordelijk voor (het regelen van) scheidsrechters. De arbitragecommissie heeft hierin geen rol.

Scheidsrechterpool van HC Kromme Rijn
Vanaf seizoen 2017/2018 beschikt HC Kromme Rijn over een scheidsrechterpool voor de zaterdagen. Als het voor een wedstrijd gaat knellen om een geschikte scheidsrechter te vinden, kan de arbitragecommissie deze pool van vrijwillige fluiters benaderen. Wil je ook tot deze pool behoren en teams helpen als het knelt? Stuur dan een e-mail aan [email protected]

Opleiding tot scheidsrechter (cursus en examen)
Alle jeugdleden vanaf B-leeftijd zijn verplicht, in navolging van het beleid van de KNHB, om hun scheidsrechterkaart te halen. Ook alle competitie-spelende seniorleden moeten verplicht over een scheidsrechterkaart beschikken. 

Om voldoende scheidsrechters te hebben om alle jeugdwedstrijden te kunnen spelen, is het belangrijk dat ook voldoende ouders een scheidsrechterkaart hebben. Ouders van jeugdspelers wordt geadviseerd om aan het begin van het seizoen waarin hun kind in een 8-tal gaat spelen, de cursus te volgen en de kaart te halen, zodat ze mee kunnen groeien met het spel en het niveau van hun kind(eren). 

Daarom organiseert de arbitragecommissie elk jaar in september/oktober één of meerdere cursussen en examens. De cursus wordt ondersteund door een e-learning pakket. Houd voor de data en het moment van aanmelden de nieuwsbrief in de gaten. 

Vragen over arbitrage?
Heb je vragen over het fluiten op onze club die op deze pagina niet worden beantwoord? Je kan ons altijd bereiken via [email protected]

 
Hoofdsponsor
Sponsoren